Inleiding

Ervaringsdeskundigheid is de wijsheid die men opdoet op basis van het bewust meemaken van bepaalde zaken, zoals het hebben van en leven met hemofilie. Het begrip deskundigheid verwijst naar het vermogen om de opgedane ervaringen op zinvolle wijze voor zichzelf en anderen in te zetten. In deze module vindt u leerzame ervaringen van anderen. Door hiervan kennis te nemen, kunt u uw eigen denkkader verbreden.

Hoe doe ik dat?

Onder xxxxx vindt u een drietal video's waarin een aantal patienten met H hun verhaal doen over klachten, ervaringen met hulpverleners en de gevolgen van H. voor hun leven.