5. Steun mobiliseren

Steun mobilseren betekent dat u actief op zoek gaat naar hulp van naasten, vrienden en kennissen. Dat vraagt om het vermogen om te kunnen samenwerken, maar ook het besef dat degene die steun nodig heeft de vragende partij is d.w.z. het meest begrip moet opbrengen voor de ander. Dat kan wel eens moeilijk zijn, vooral als men zichzelf toch al niet zo best voelt. Als u hierover meer wilt weten, zie de ELO-Samenwerken

Ga door met stap 6: het geven van feedback aan de mensen om u heen