4. Plan van aanpak

Een probleem oplossen vraagt vaak om het nemen van maatregelen, die op hun beurt weer allerlei gevolgen hebben voor het dagelijks leven.

Hoe doe ik dat?

Ga door met stap 5: neem een beslissing over plan van aanpak