6. Probleem oplossen

Als een plan van aanpak goed is voorbereid, is de uitvoering over het algemeen niet zo moeilijk meer. Wel dient men rekening te houden met de reacties die iedere verandering nu eenmaal met zich meebrengt. 

Hoe doe ik dat?

Het kan zijn dat u gaandeweg merkt dat veel problemen met elkaar samenhangen en dat bijvoorbeeld probleem A juist toeneemt als u probleem B probeert op te lossen. Er is dan meer nodig dan een verstandige aanpak van een enkel probleem. U kunt zich daarvoor uiteraard tot professionele hulpverleners wenden, zoals een psycholoog of maatschappelijk werker, maar vaak kan men ook veel bereiken door te zorgen dat u midden in het volle leven (zie module C) blijft staan.

Ga door met stap 7: kijk terug op uw plan van aanpak en op wat het u heeft opgeleverd