9. Aanpak van artsen?

Artsen vormen enerzijds belangrijke hulpverleners voor vrouwen met PMS. Anderzijds rapporteren vrouwen nogal wisselende ervaringen met hun artsen. Het is handig om in ieder geval in grote lijnen te weten wat men ongeveer kan verwachten.

Hoe doe ik dat?

Onder tab VETO vindt u een aantal videofragmenten die verschillende benaderingen van artsen illustreren. Deze fragmenten zijn in scene gezet door een huisarts en een gynaecoloog.