6. Feedback geven

Niet iedereen in uw omgeving is in staat spontaan goed op u of uw klachten te reageren. Soms is daarvoor wat extra hulp nodig. Feedback geven is het beinvloeden van anderen door uw mening te geven over het de gedrag van de ander. Wil feedback werken, dan moet uw commentaar wel bruikbaar & aanvaardbaar zijn. 
 
Hoe doe ik dat?

Ga door met stap 7: overleggen met anderen (naasten, hulpverleners en instanties)