Geef uw mening over hulp bij PMS!

 

 

Hoe lang heeft u er over gedaan om een goede oplossing voor uw klachten te vinden?

.. maanden

Hoeveel hulpverleners heeft u daartoe bezocht?

..

Wat vond u van de zorg van uw huisarts?

Wat van de gynaecoloog?

Wat van eventuele andere hulpverleners?  namelijk....

beoordeling per consult/hulpverlener
 


Geef met een schoolcijfer aan hoe u de verschillende onderdelen van de verleende zorg waardeert. 

Als uw waardering op een of meer oordelen onvoldoende is, dus lager dan een 6, zou u dan kort aan willen geven wat daarvoor de reden is. U kunt dit doen door het betreffende item aan te klikken. 
 

Om u en anderen in de toekomst beter te kunnen helpen, is het van belang aan te geven hoe de behandeling van PMS er volgens u zou moeten uitzien. Uw antwoorden op de volgende vragen kunnen daarbij helpen!

 1. Sommigen mensen kunnen goed omgaan met hun ziekte, anderen minder. Kunt u beschrijven hoe uw ideale omgang met PMS er uit ziet (even los van de vraag of u in het echt zo leeft). Beschrijf dit in de vorm van een verhaaltje, waarin u aangeeft wat de situatie is, wat u doet of laat, hoe anderen reageren en dergelijke (een scenario). NB; een scenario is geen fantasie; u moet wel rekening (blijven) houden met uw PMS en medicatie.
 2. In hoeverre kunt u zelf dit scenario realiseren?
 3. Wat maakt dat u dit wel lukt; niet lukt?
 4. Welke activiteiten (die voor de gezonde mens heel normaal zijn) kunt u wel/niet? --> KLACHTENLIJST!
 5. Onder welke beperking(en) lijdt u het meest?
 6. Wat zou u het best helpen om u een stap richting uw ideale scenario te maken? 
  1. Assertiviteit vergroten
  2. Emotionele steun
  3. Sociale begeleiding
  4. Aanpak levensstijl
  5. Voorlichting naaste omgeving
  6. Mix in de vorm van empowerment
  7. …………..
 

7. Hoe vaak wordt u geconfronteerd met PMS en de (dagelijkse) beperkingen ervan?
8.Hoeveel medicijnen neemt u ervoor in? Geef korte omschrijving soort medicatie.

 1. In hoeverre bent u tevreden met de medicatie
 2. Indien ontevreden bij 10 en/of 11, wat weerhoudt u ervan om dit probleem aan te pakken?
 3. Heeft u het idee dat u voldoende weet over uw aandoening of de behandelingsmogelijkheden, en de manier waarop het uw leven beïnvloedt?
 

Wat zou u graag eens willen doen in uw leven, maar waarbij PMS of uw medicatie daarvoor u er momenteel van weerhoudt?

 

Wie is de belangrijkste stimulator in uw leven om eruit te halen wat erin zit?

 
 
 1. Heeft u zelf nog suggesties aan anderen om hun leven te optimaliseren?
 
 

Bedankt voor uw medewerking!