Oproep NVOG

Oproep aan vrouwen met PMS voor verbetering van vrouwengezondheidszorg.

 
Voor betere begeleiding van vrouwen met het premenstrueel syndroom.
 
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de beroepsvereniging van gynaecologen, is van start gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe richtlijn over het premenstrueel syndroom. Wanneer u zelf het premenstrueel syndroom heeft, kunt u deelnemen in een focusgroep en input leveren aan een richtlijn over het premenstrueel syndroom.
 
Een richtlijn is een document dat artsen en patiënten ondersteunt om beslissingen te nemen in de medische zorg. De nieuwe richtlijn over het premenstrueel syndroom, moet  aan patiënten, huisartsen, gynaecologen, psychiaters, medisch psychologen en anderen die bij de zorg betrokken zijn, ondersteuning bieden en zo ook leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorg.
 
Het is erg belangrijk dat bij het maken van een richtlijn rekening gehouden wordt met de ervaringen en ideeën van de patiënten op wie de richtlijn van toepassing is. Een manier om de inbreng van patiënten vorm te geven is door het samenstellen van een focusgroep. Een focusgroep is een groepsgesprek, in dit geval met ongeveer 10 vrouwen die het premenstrueel syndroom hebben. In dit groepsgesprek zullen de volgende vraagstellingen aan de orde komen: Welke verwachtingen van de zorg zijn er vanuit uw oogpunt? Welke probleempunten bestaan er? Welke knelpunten bestaan er? En welke goede/positieve punten zijn er in de zorg, die moeten worden bewaard?
Het groepsgesprek gaat eind februari 2010 plaatsvinden in Utrecht. De exacte datum en plaats volgen spoedig op de site en per e-mail. Het gesprek zal in de ochtend gepland worden en maximaal 3 uur duren. Er wordt afsluitend een lunch geserveerd. De reiskosten worden vergoed.
 
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Claire la Chapelle, (c.f.la_chapelle@lumc. nl of op ma-, do- en vrijdag: tel 071-5266804)