Veilig omgaan met alcohol

Als je hemofilie hebt, moet je vooral voorzichtig zijn met alcohol. Alcohol kan namelijk als bloedverdunner werken. Daarnaast zorgt alcohol er voor dat je sneller risico’s neemt en trager reageert. De kans op ongelukken neemt dus toe. Bovendien bemoeilijkt alcohol het zelf toedienen van medicijnen en het uitleggen aan anderen dat je hemofilie hebt. Op lange termijn kan het gebruik van alcohol tot leverschade leiden, je stolling nog verder verstoren en dus het aantal bloedingen doen toenemen. Kortom, geniet met mate!